Over ons

INNOVATIE

Gezien de toenemende digitalisering van de processen in de bouwsector bestudeert Treex de mogelijkheid om digitale profielen van de geauditeerde gebouwen (digital twin) te maken. Daarbij worden tientallen foto’s, die tijdens de audit ter plaatse zijn genomen, in een driedimensionaal plan van het gebouw opgenomen.

 

Treex is een onafhankelijk adviesbureau dat gespecialiseerd is in de uitvoering van technische audits, zowel van de constructie van gebouwen als van de technische installaties in die gebouwen. Wij voeren deze audits voornamelijk uit in opdracht van investeerders met het oog op de verkoop, het behoud of de aankoop van een onroerend goed. Daarbij kan het om alle soorten gebouwen gaan: kantoren, woningen, handelszaken, magazijnen, hotels ... We staan zowel lokale als internationale investeerders bij met advies: grote grondeigenaars, beleggingsfondsen, banken en verzekeringsmaatschappijen.

Treex is actief in België en Luxemburg. Dankzij onze kennis en langdurige ervaring op deze twee markten kunnen we het geauditeerde gebouw eenvoudig vergelijken met de marktnormen.

Na de feitelijke audit van de toestand van een gebouw stellen we oplossingen voor om het gebouw conform te maken en de vastgestelde problemen te verhelpen.

 

Onze aanbevelingen houden rekening met de doelstellingen van de klant qua ROI en bezetting van het gebouw, wat gepaard gaat met een investeringsplan. Een belangrijk aandachtspunt is het doelgerichte gebruik van het gebouw, bijvoorbeeld wanneer het een andere bestemming krijgt of in verschillende entiteiten wordt onderverdeeld.

Tijdens de audit identificeren we de kosten van de aanbevolen werkzaamheden en geven we een gedetailleerde prijsraming. Om realistisch te blijven in verhouding tot de aankoopprijs van het gebouw, maken we daarbij een onderscheid tussen absoluut noodzakelijke, prioritaire werkzaamheden en bijkomstige werkzaamheden. We maken een planning op voor de voorgestelde investeringen op basis van de ouderdom en de uitrustingen van het gebouw. Verder wijzen we erop welke specifieke aanvullende studies nog zouden moeten worden uitgevoerd (bodemverontreiniging, aanwezigheid van asbest, conformiteit van de elektrische installaties, aanwezigheid van loden leidingen, infiltratie van water, ...).

 

Thomas Maskens richtte Treex op in 2013. Daarvoor heeft hij zeven jaar als Head of Project Management gewerkt bij vastgoedbeheerbedrijf Sogesmaint-CBRE. Dankzij zijn praktische kennis en synthetische denkvermogen slaagt hij erin de technische beperkingen te verenigen met de economische eisen van de klanten.

Om relevante technische audits met een grote toegevoegde waarde uit te voeren, stuurt Thomas Maskens inmiddels een klein maar hecht team aan en werkt hij, afhankelijk van het project, samen met externe auditoren. Allemaal delen zij onze waarden van neutraliteit, efficiëntie en kwaliteit.

I.              Technische audit

De auditverslagen die wij opmaken, omvatten een algemene beschrijving van het gebouw en van de toestand van het gebouw op het ogenblik van de audit. Naargelang het geval en de noodzaak onderzoeken onze auditoren (een deel van) de volgende punten:

De vaststellingen worden uitvoerig geïllustreerd aan de hand van foto’s die tijdens de inspectie ter plaatse zijn genomen. We formuleren ook aanbevelingen omtrent de sanerings-, onderhouds-, moderniserings- en renovatiewerken die volgens onze analyse op middellange en lange termijn zouden moeten worden uitgevoerd. Sommige aanbevelingen kunnen betrekking hebben op de uitvoering van werkzaamheden om de waarde van het gebouw te verhogen voor de investeerder, bijvoorbeeld op het gebied van milieubescherming en klimaatverandering. 

 

 

II.            Project management 

Na het verslag van de technische audit te hebben bezorgd, kan Treex het renovatieproject uitvoeren en in goede banen leiden. Dit impliceert een grondige analyse van het project, met inbegrip van de juridische – vooral stedenbouwkundige – en milieubeperkingen. Wij vertegenwoordigen de bouwheer en staan in voor de interne coördinatie met het projectteam en voor de externe coördinatie met de verschillende ondernemingen die deel uitmaken van het renovatieproject. We zorgen ook voor de coördinatie van de studies die nog moeten worden uitgevoerd om te kunnen starten met het project.

Naargelang het geval en de vraag van onze klant omvat het projectmanagement de opmaak van een planning en budgetraming en het beheer van deze aspecten tijdens de werkzaamheden. We kunnen een bestek opmaken voor de nodige offerteaanvragen en vervolgens de verschillende partijen selecteren. 

Zodra het renovatieproject van start is gegaan, en gedurende de volledige duur van het project, wonen wij de werfvergaderingen bij om de goede uitvoering van de werken te controleren. We brengen regelmatig verslag uit bij de klant, waarbij we eventuele knopen helpen doorhakken om de planning en het budget te kunnen respecteren.